• Hệ thống lọc công suất 1500l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn

  Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.

  Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết.

  Xem chi tiết
 • Hệ thống lọc công suất 1000L/H

  Hệ thống RO tiêu chuẩn

  Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.

  Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết.

  Xem chi tiết
 • Hệ thống lọc công suất 750l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn

  Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.

  Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết.

  Xem chi tiết
 • Hệ thống lọc công suất 500l/h

  Hệ thống RO tiêu chuẩn

  Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh

  Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết, màn hình hiển thị bằng LCD

  Xem chi tiết